VK VOJVODINA  je na svojim organima zaokružio proces organizaciono-kadrovske konsolidacije. Pored imenovanja i postavljanja novih članova inokosnih i kolektivnih organa na prošloj sednici Skupštine;

  • Predsednik Upravnog odbora, Dragan Resanović
  • Generalni direktor, Marko Ćuk
  • Članovi Upravnog odbora: Nenad Bosančić, Milorad Pejić, Budislav Petrović,

juče su održani i AKTIVI članova Kluba ( Aktivnih članova, infrastrukturalnih članova i članova prijatelja kluba).

Na sednicama AKTIVA realizovani su zaključci sa II sednice XV saziva Skupštine VK Vojvodine održane 12.10.2018.

Imenovani su novi članovi Skupštine VK Vojvodine. Umesto članova koji su izrazili želju da se povuku, ili su iz objektivnih razloga odsutni u dužem vremenskom periodu, ili su usmerenni na druge aktivnosti Kluba, imenovani su sedam novih članova, odnosno delegata Kluba. To su; Gojko Pjetlović, Duško Pjetlović, Branislav Mitrović, Miloš Ćuk, Miloš Marić, Radoš Mirković i Marko Janjević.

Ovakvim organizaciono-kadrovskim rešenjima Klub ocenjuje da su se stvorili uslovi, da sa novim potencijalom i realno novom energijom, moze da se uhvati u rešavanje aktuelnih  problema i to pre svega matrijalno-finansiske konsolidacije.

Posebno ističemo želju i spremnost naših ZLATOM OKIĆENIH OLIMPIJACA: Gojka, Duleta, Baneta i Miloša, da se aktivno uključe u rad Kluba i to ovom prilikom kroz rad u Skupštini kao najvišem organu Kluba.

Sve ovo otvara novu nadu i ukazuje da smo na dobrom putu daljeg razvoja VK Vojvodine, jednog od najstarijih klubova u Republici Srbiji i rasadniku reprezntativnih selekcija. Uz maksimalno korektno razumevanje od  strane GRADA i obostrane saradnje očekujemo zajednički  USPEH.

Predsednik Skupštine

Živko Cvjetićanin

                                                 

©2021 Vaterpolo klub VOJVODINA Izrada sajta - web10.rs

Kontaktirajte nas

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?